Wylęgarnia 2021 - Abstrakty

ZałącznikRozmiar
PDF icon Przydatność wód zlewni rzeki Regi do budowy i funkcjonowania sztucznych tarlisk dla wędrownych ryb łososiowatych56.6 KB
PDF icon Pozyskane pośmiertnie nasienie pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) można rewitalizować poprzez krótkoterminowe przechowywanie61.22 KB
PDF icon Czy krótkoterminowe kąpiele w roztworze soli wpływają na dobrostan młodocianego sandacza (Sander lucioperca)?62.04 KB
PDF icon Trening przedzarybieniowy – nowe możliwości dla akwakultury zachowawczej45.96 KB
PDF icon Wpływ temperatury na strukturę płci narybku palii alpejskiej (Salvelinus alpinus)53.78 KB
PDF icon Charakterystyka i kriokonserwacja nasienia neosamców ryb łososiowatych56.19 KB
PDF icon Ciepła jak ryba, czyli o tym, dlaczego stare karpie mają własny termofor56.46 KB
PDF icon Efekty stosowania różnej granulacji paszy i poziomów wody w podchowie młodocianego sandacza (Sander lucioperca) w systemie recyrkulacyjnym60.92 KB
PDF icon Produkcja wylęgu reofilnych ryb karpiowatych w oparciu o biotechnikę kontrolowanego rozrodu57.09 KB
PDF icon Wybrane elementy biologii oraz podchów larw kozy (Cobitis taenia) w warunkach kontrolowanych61.36 KB
PDF icon Rozród głowacza białopłetwego (Cottus gobio) w warunkach kontrolowanych61.4 KB
PDF icon Perspektywy zastosowania innowacyjnych komponentów paszowych wytworzonych z owadów w podchowie stadiów młodocianych reofilnych ryb karpiowatych46.9 KB
PDF icon Ocena warunków środowiskowych w jeziorach Maszewo, Nowogardzkie i Starzyca (północno-zachodnia Polska)57.88 KB
PDF icon Wstępne wyniki badań dotyczących triploidyzacji lipienia europejskiego (Thymallus thymallus) – czy jesteśmy gotowi na zarybienia rzek sterylnymi osobnikami?61.74 KB
PDF icon Podchów larw jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) z wykorzystaniem żywych i mrożonych naupliusów Artemia sp. o różnym rozmiarze61.94 KB
PDF icon Wpływ implantacji nadajników telemetrycznych na stan kondycyjny i fizjologiczny młodocianego okonia (Perca fluviatilis)61.76 KB
PDF icon Wpływ stosowania zróżnicowanej diety w okresie przedzarybieniowym na parametry biochemiczne osocza krwi pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario)63.37 KB
PDF icon Indukcja gynogenetycznego rozwoju lipienia europejskiego (Thymallus thymallus)61.79 KB
PDF icon Przegląd metod utrzymywania i rozrodu tarlaków brzany (Barbus barbus)60.64 KB
PDF icon Porównanie efektów rozrodu jesiotrów hodowanych w stawach i systemach recyrkulacyjnych56.57 KB
PDF icon Skuteczność inkubacji ikry troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) w przenośnych inkubatorach i na naturalnych tarliskach62 KB
PDF icon Ocena wpływu wybranych metod szczepienia na funkcje układu immunologicznego sandacza (Sander lucioperca)61.49 KB
PDF icon Wielkość i wartość odłowów gospodarczych oraz zarybień szczupakiem (Esox lucius) wód obwodów rybackich w latach 2005-201961.11 KB
PDF icon Autonomiczne, modułowe wylęgarnie kontenerowe zasilane energią odnawialną realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – założenia i wybrane elementy realizacji projektu48.64 KB
PDF icon Wpływ zawartości mączki z larw mącznika młynarka (Tenebrio molitor) w paszy na wzrost i stan zdrowotny narybku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)61.71 KB
PDF icon Charakterystyka produkcji polskiej akwakultury zachowawczej w latach 2010-201956.21 KB
PDF icon Status kondycyjny i zdrowotny narybku pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) żywionego paszami suplementowanymi preparatami immunomodulującymi61.99 KB